SLU-nyhet

ProPIG – Strategier för att förbättra ekologisk grisproduktion på gårdar i Europa

Publicerad: 16 juni 2015

Resultat från ProPIG-projektet visade att strategier på gården som leder till god djurhälsa och välfärd också har potential att minska miljöpåverkan.

Gårdar med ekologisk grisproduktion i Europa skiljer sig mycket åt vad gäller produktionssätt och system, där grisarna kan födas upp ute, inne eller både och. Lantbrukarna och forskarna fann dock några gemensamma viktiga faktorer för att bli framgångsrika i produktionen, exempelvis förebyggande djurhälsovård samt anpassad foderstat och foderstyrning. Resultaten för de 74 gårdarna kommunicerades till varje lantbrukare och tillsammans med rådgivaren gjordes en åtgärdsplan anpassad för den aktuella gården. ProPIG finansierades via programmet CoreOrganic II.


Kontaktinformation