SLU-nyhet

Sjutton procent av Sveriges jordbruksmark brukas ekologiskt – men andelen ökar inte längre

Publicerad: 04 juni 2015

Arealen konventionellt brukad mark som är under omställning till ekologisk produktion minskar för fjärde året i rad enligt alldeles färsk statistik från Jordbruksverket.

Det är siffrorna från 2014 som Jordbruksverket nu redovisar. Förutom den stagnerande arealökningen kan man bland annat utläsa att det är stora regionala skillnader. Jämtland och Västra Götaland är de län som har störst andelar av sina jordbruksmarker omlagda till ekologisk produktion.


Kontaktinformation