SLU-nyhet

Vetandets värld om agroforestry

Publicerad: 04 juni 2015

I ett forskningsprojekt har tretton skogsträdgårdar planterats på olika håll i Sverige. Sveriges Radios program "Vetandets värld" har besökt två av dem.

Agroforestry är ett samlingsnamn för olika typer av odlingssystem där man integrerar perenna växter som träd och buskar i odlingar och betesmarker. Skogsträdgårdar är en form som nu testas i Sverige av forskare vid Örebro och Stockholms universitet, i samverkan även med SLU-forskare.

Programmet träffar forskaren Christina Schaffer och besöker ekolantbrukarna Ylva och Kjell Sjelin, som förutom en skogsträdgård också testar alléodling.


Kontaktinformation