SLU-nyhet

Ny skrivelse om behovet av forskning och innovation inom ekologisk produktion

Publicerad: 12 augusti 2015

ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer) har skickat ut en ny skrivelse som förklarar varför man behöver fortsätta avsätta pengar till forskning och innovation inom den ekologiska sektorn. Nedan sammanfattas den nya danska skrivelsen:

Det går bra för den ekologiska marknaden i Danmark. Aldrig förr har man sålt och exporterat så mycket ekologiska livsmedel. Det ekologiska omsätter i dag åtta procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Inget annat land har så stor konsumtion per capita och siffrorna pekar uppåt.

Exporten av dansk ekomat är på frammarsch. Danska företag exporterade ekologiska livsmedel för 1533 miljoner danska kronor 2013. Det är en ökning på 31 procent från 2012. Därmed satte dansk, ekologisk export rekord för åttonde året i rad med den största tillväxten någonsin. Sedan 2007 har den ekologiska livsmedelsexporten ökat med 228 procent.

Den ekologiska sektorn är innovativ. Många nya produkter och metoder som är utvecklade av den ekologiska sektorn är nu standard i konventionell livsmedelsproduktion. Exempel på detta är framgången med ”Skyr”, som lanserades av det ekologiska Thise mejeri. Bröd av spelt och emmervete – gamla sorter som först plockades upp av ekologiska lantbruk ­– och nya maskiner och ny teknologi för mekanisk bekämpning av ogräs, som konventionella lantbrukare också har nytta av är andra exempel.

Forskning är avgörande för de imponerande resultaten. Danmarks mål om att fördubbla den ekologiska arealen innan 2020 förutsätter ett ihärdigt arbete, inte bara av de ekologiska lantbrukarna utan också av forskare. Om dansk ekologi ska fortsätta sin succé måste innovation och forskning prioriteras högt och hållas på nuvarande nivå.

Den ekologiska sektorn ska bli ännu bättre. Det kräver ny kunskap som kan säkra att marknadens möjligheter utnyttjas fullt ut. Att de ekologiska produktionsmetoderna blir ännu mer hållbara och att djurvälfärden förbättras ytterligare.

Det behövs 60–180 miljoner danska kronor om året över de kommande tre åren, till ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram, Organic RDD. Det behövs om forskningen skall kunna hållas på samma nivå. Forskningsmedlen skall säkerställa den kunskap och den innovation som är förutsättningen för fortsatt utveckling och att den ekologiska produktionen kan utnyttja sin marknadspotential fullt ut. Nationellt och globalt.

Janne Nordlund Othén


Kontaktinformation