SLU-nyhet

Ekologiska innovationsdagar – Skicka in ditt bidrag senast 6/9

Publicerad: 01 september 2015

Den 1 och 2 december hålls de ekologiska innovationsdagarna organiserade av TP Organics i Bryssel. Ett av huvudmålen med dagarna är att visa på den innovationspotential som finns inom ekologiska lantbruk och ekologisk matproduktion.

TP Organics uppmanar därför lantbrukare, forskare och företag att skicka in innovativa lösningar på något av följande problem inom den ekologiska sektorn.

  1. Innovativa tekniker för växtskydd inom ekologiska odlingssystem.
  2. Nya ekologiska koncept och tekniker för livsmedelsproduktion.
  3. Nya affärsmodeller för värdeökningar på lokal nivå.

Efter en första selektering kommer en innovation att väljas ut där den som skickat in bjuds in att presentera denna på innovationsdagarna i december. 

Sista dag att skicka in din innovation är 6:e september.


Kontaktinformation