SLU-nyhet

Gamla mjölkraser studeras i ett nytt projekt i Danmark

Publicerad: 14 september 2015

Mjölkrasaveln har under lång tid fokuserat på att öka kornas mjölkavkastning och det är möjligt att man därmed har tappat andra viktiga egenskaper hos korna. Ett nytt projekt i Danmark ska undersöka om kor från gamla raser har gener som gör dem mer robusta, friska och bättre lämpade för ekologisk produktion än moderna kor.

Det finns också en möjlighet att mjölken har en annorlunda och bättre sammansättning av fett och protein, vilket i sin tur kan ge nya och bättre mjölkprodukter. Om försöket lyckas kan det också bidra till att genetiska resurser som håller på att försvinna kommer att bevaras för eftervärlden.

Det ekologiska mejeriet ”Naturmælk” och sex leverantörer har slagit sig ihop med forskare från Aarhus universitet för att undersöka om gamla danska nötkreatursraser har gener som det är värt att bygga vidare på i ekologisk produktion. Korna som studeras är av den gamla röda danska mjölkrasen och den gamla svartbrokiga rasen jysk kvæg.

Det har tidigare varit svårt att undersöka de gamla rasernas produktionsegenskaper i små besättningar med få kor. Under fyra år kommer nu de gamla raserna istället testas under exakt samma villkor som högpresterande, moderna kor i ekologisk produktion. Ny teknik för genomisk selektion har gjort projektet möjligt, där man med ett enkelt blodprov kan avgöra djurets genetiska potential och därmed utveckla avelslinjer som uppfyller kraven för ekologisk mjölkproduktion.

Medverkande i projektet: Institut for Molekylærbiologi og Genetik och Institut for Fødevarer vid Aarhus Universitet, SEGES Kvæg, SEGES Økologi, Naturmælk, Registrering og ydelseskontrol (RYK), NordGen och VikingGenetics.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation