SLU-nyhet

Hälsa och välfärd hos ekologiska värphöns i åtta EU-länder har undersökts

Publicerad: 04 september 2015

I ett gemensamt europeiskt projekt (HealthyHens) har djurhälsa och djurvälfärd undersökts i ekologiska värphönsbesättningar.

I forskningsprojektet, som finansierats av Core Organic II, har de skötsel- och djurhållningsfaktorer som bidrar till god djurhälsa och välfärd i ekologisk äggproduktion undersökts. Projektets rekommendationer sammanfattas i en folder, där det beskrivs hur man kan bibehålla och förbättra djurhälsan och djurvälfärden hos ekologiska värphöns.

Projektet fokuserar på fem områden som rör djurvälfärden. 

  • Minskning av parasitförekomst
  • Förebyggande av fjäderhackning och kannibalism
  • Förbättring av fothälsa
  • Minskning av förekomst av bröstbensdeformationer
  • Förbättring av användning av utehusområden för att uppnå en jämnare fördelning av gödseln utomhus.

Projektet HealthyHens har genomförts av forskare i åtta EU-länder och ansvarig för den svenska delen är Stefan Gunnarson vid Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara samt EPOK.

Stefan Gunnarsson


Kontaktinformation