SLU-nyhet

IFOAM ser över sin genteknik- och GMO-policy

Publicerad: 16 september 2015

IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) skrev sitt första policydokument om genteknik och GMO år 2002 och öppnar nu för diskussion om att revidera sina ståndpunkter.

IFOAM vill till att börja med ta in åsikter från medlemsorganisationerna för att se hur de ställer sig till nuvarande policy och för att kunna utforma ett utkast till ett nytt policydokument. 

Nuvarande policydokument finns här och ett dokument för diskussionsunderlag hittar du här. IFOAM har också utformat en enkät för att ta in medlemsorganisationernas åsikter i frågan.

EPOK är anslutet till IFOAM.


Kontaktinformation