SLU-nyhet

Jordbruksverket slår ett slag för kulturväxterna

Publicerad: 14 september 2015

Jordbruksverkets program för odlad mångfald, POM, är i slutskedet av sin andra fas och går snart in i en ny femårsperiod. Programmet syftar till att uppfylla FAO:s globala handlingsplan för växtgenetiska resurser och startade år 2000.

Perioden mellan 2011–2015 har fokuserat på att analysera och utvärdera de växter som samlades in i en landsomfattande inventering och den tredje fasen som inleds nästa år ska bygga upp en nationell genbank, samt ge konkreta förslag på hur användningen skall kunna breddas. Jordbruksverket föreslår bland annat satsningar på odling av kulturarvsväxter för att främja och utveckla svensk mat samt nya forsknings- och utbildningsprogram.


Kontaktinformation