SLU-nyhet

Kan kunskap om matinköp få konsumenter att köpa mer ekologiskt?

Publicerad: 14 september 2015

Det är känt att konsumenter när de blir tillfrågade är mer positiva till att köpa ekologisk mat, än vad de faktiskt köper i affären. Forskare vid KTH och Linnéuniversitetet har utvecklat ett sätt att hjälpa konsumenterna att överbrygga detta glapp mellan attityd och handling.

Vid konferensen EnvironInfo-ICT4S 2015 i Köpenhamn 7–9 september, redovisade Ulrica Bohné sin forskning om designen av ett webbaserat stöd för konsumenter för att reflektera över sina matinköp.

Med hjälp av detaljerad personlig information om vad man har köpt i mataffären kan konsumenter reflektera över och därigenom få bättre möjlighet att förändra sina inköpsvanor. Forskarna har utvecklat en prototyp där konsumenterna kan se till exempel. hur stor andel ekologisk mat de köpt under olika månader, eller hur mycket det har köpt inom olika livsmedelskategorier såsom bröd eller frukt- och grönt och hur stor andel som var ekologisk inom respektive grupp.

Forskningen bedrevs med ”research through design”-metodik, där designprocessen och den utvecklade prototypen syftar till att producera ny kunskap. I processen utvecklades flera versioner av prototypen som testades på möjliga användare och anpassades och förfinades efter hand. Förutom information om de egna inköpen, finns i den färdiga prototypen allmän information om ekologisk mat, och om hur man kan minska miljöpåverkan från sin livsmedelskonsumtion. Sådan detaljerad information om vad man köper som använts i projektet har konsumenter normalt inte tillgång till.

En förutsättning för forskningsprojektet var att forskarna fått tillgång till information om enskilda kunders inköp från ett detaljhandelsföretag. I nästa steg av projektet utvärderas hur 50–100 kunder reagerar på informationen under en tremånadersperiod, för att se om deras förståelse eller inköpsvanor påverkas.

Cecilia Sundberg


Kontaktinformation