SLU-nyhet

Lovande resultat med foder av biprodukter istället för spannmål och baljväxter

Publicerad: 29 september 2015

Idisslarna har en speciell förmåga att ta tillvara på grödor som är oätliga för oss människor. Denna förmåga skulle kunna utnyttjas bättre än när vi utfodrar nötkreatur med kraftfoder som spannmål och bönor.

I viss mån har vi redan i dag en tradition av att utfodra nötkreatur med helt eller delvis oätliga, biprodukter. Men då ofta tillsammans med exempelvis spannmål. För att belysa detta har forskare i Österrike använt sig av en kvot i form av ätlig (av människa) uttag från djuret (till exempel mjölk) per ätligt intag (foder).

Forskarna utfodrade mjölkkor en vallfoderbaserad foderstat med en mix av biprodukter BP (rapskaka, sojakaka, fodermjöl av majs, betmassa) och jämförde med en mix av vanligt koncentrat CON (havre, vete, majs, ärter, åkerbönor). BP-foderstaten innehöll mindre stärkelse men mer fiber och fett än CON. Kor i mittlaktation som fick de olika foderstaterna skiljde sig inte i mjölkavkastning eller i mjölksammansättning. Fett och fiber i BP verkade ha kompenserat för den lägre stärkelsenivån i fodret. Blodprover visade heller inga negativa effekter på metabol hälsostatus hos korna. Kvoten ”ätligt ut/in” var fyra gånger bättre för biproduktfoderstaten gällande energi och 2,7 gånger bättre för protein (beroende på att sojakakan i BP-foderstaten gav tillskott av ”ätligt protein”).

De olika mixblandningarna testades även i en konstgjord vom för att simulera blandningarnas effekt på fermentation, fodernedbrytning och sammansättning av mikroorganismer i vommen. Propionat är ett ämne som kan bidra till en lägre metanproduktion och till en förbättrad energibalans hos kor i tidig laktation. Studien visade bland annat en positiv effekt på produktionen av propionat för BP-mixen, trots den högre fiberhalten. Men författarna påpekar att resultat från den kostgjorda vommen behöver verifieras i studier på kor för att vara säkra.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation