SLU-nyhet

Svampsjukdom hotar ekologiska bananer

Publicerad: 18 september 2015

Världens bananplantager hotas av en svampsjukdom kallad Panama Disease Tropical Race 4 (TR4). I dagsläget finns inget sätt att bekämpa sjukdomen men forskning pågår för att ta fram ett kemiskt bekämpningsmedel som kan skydda konventionellt odlade bananer. För ekologiska bananer finns dock inget skydd vilket kan leda till att tillgången på ekologiska bananer drastiskt kan minska, om sjukdomen får fäste i odlingarna.

I dag odlas i stort sett bara en banansort för export Cavendish. Sorten börjad användas i stor skala för ca 60 år sedan då den då dominerande banansorten drabbades av en svampsjukdom, en sjukdom som Cavendish var immun mot.  Nu finns inga resistenta sorter och för att hitta en långsiktig lösning på problemet måste nya banansorter tas fram. Den stora stötestenen ligger i att bananerna måste klara den långa transporten till exempelvis Europa.


Kontaktinformation