SLU-nyhet

Vallbaljväxter som foder till idisslare

Publicerad: 04 september 2015

Fördelarna med vallbaljväxter som foder till idisslare har belysts i ett stort antal vetenskapliga undersökningar under de senaste 30 åren. Det handlar om fördelar såsom inget eller litet behov av kvävegödsling, stort foderintag och därpå följande god avkastning hos djuren, stort proteininnehåll och fördelaktig fettsyrasammansättning hos produkterna. Trots detta är användningen av vallbaljväxter liten eller minskar rentav i många delar av världen. Vad detta kan bero på diskuteras i en ny omfångsrik översiktsartikel i tidskriften Critical Reviews in Plant Sciences.

Den helt överväldigande majoriteten av publikationerna visar på klara fördelar för lantbrukarna i form av produktion och kvalitet på fodret, djurproduktion, minskat behov av gödsling och bättre lönsamhet på gårdsnivå. Samtidigt finns det många källor som visar att användningen av vallbaljväxter som foder minskar och speciellt om man jämför med trenden för gräs och spannmål.

Efter årtiondens forskning finns det nu stor kunskap samlad om odling och utnyttjande av vallbaljväxter. Den stora återstående frågan är varför lantbrukarna inte tar till sig denna forskning trots de fördelar som påvisats. Dialog och lyhördhet är nyckelord. Envishet och långsiktighet i rådgivningen är viktig. Med allt större medvetenhet om miljöfrågor och ökande ekonomisk press på jordbruket finns det all anledning att tro på en ljusnande framtid för växter som klöver och lusern i djurproduktionen.


Kontaktinformation