SLU-nyhet

Vision för Europa

Publicerad: 07 september 2015

Var vill den ekologiska sektorn vara om 15 år? En ”ekologisk vision för Europa till 2030” har tagits fram på initiativ av IFOAM*:s EU-grupp.

Ekologiskt lantbruk är på väg att utvecklas till något mer än en smal nischproduktion. För att skapa beredskap för framtidens politiska utveckling, miljöutmaningar och trender på marknaden har IFOAM:s EU-grupp i en brett förankrad process arbetat för att lägga grunden till att möta framtiden på ett proaktivt sätt.

I den nyligen publicerade rapporten ”Transforming Food & Farming – An Organic Vision for Europe in 2030” beskrivs processen och visionen. Den innehåller också en omvärldsanalys och beskriver strategier för att förverkliga visionen. 

* International Federation of Organic Agriculture Movements

Karin Ullvén


Kontaktinformation