SLU-nyhet

Skillnader i hälsa och beteende hos olika kycklingraser

Publicerad: 27 januari 2016

Ett problem inom ekologisk slaktkycklingproduktion är att de snabbväxande kycklingraser som används inte är anpassade för att leva längre än de cirka 40 dagar som konventionella kycklingar lever. Ekologiska kycklingar ska födas upp i minst 81 dagar innan slakt och då blir kycklingarna för stora med exempelvis benproblem och beteendestörningar som följd.

I ett examensarbete vid Institutionen för husdjursgenetik undersökte Sofia Wilhelmsson skillnader i beteende och hälsa hos en snabbväxande hybrid (Ross 308) och en mer långsamtväxande (Rowan Ranger).

Studien visade att Rowan Ranger-kycklingarna var aktivare och använde sittpinnarna i större utsträckning än den mer snabbväxande Ross 308.  Ross hade mer ben- och fotproblem och fler avlivades jämfört med Rowan Ranger. Rowan Ranger visade dock i större utsträckning tecken på nervositet och rädsla.

Båda kycklingraserna uppvisade tecken på hälsoproblem med en högre ålder men Rowan Ranger lämpar sig ändå sammantaget bättre för en lång uppfödningsperiod än Ross 308.

Fakta:

Läs mer om examensarbetet här.


Kontaktinformation