SLU-nyhet

Forskare i Danmark kritiserar svensk medierapportering

Publicerad: 04 februari 2016

I en mycket omfattande dansk syntesrapport har cirka 75 forskare och experter sammanställt och systematiserat dagens vetenskapligt baserade kunskap om och hur ekologiskt jordbruk bidrar till samhällsnytta i Danmark. Rapporten visar på ett övergripande plan att eko bidrar positivt till samhällsnyttan inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa, men att det också finns utmaningar, som när det gäller till exempel klimat där ekologisk produktion inte kan sägas prestera bättre än konventionell. I svensk media de senaste dagarna är det dock främst de områden där ekologiskt jordbruk har sina svagheter som lyfts och presenterats som rapportens slutsats.

Nu tillrättavisar ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems) vid Århus universitet den svenska medierapporteringen: ”Svenska medier tar felaktigt ICROFS nya kunskapssyntes som intäkt för att dra slutsatsen att ekologiskt jordbruk varken gagnar miljön eller hälsan. Det är inte korrekt. Kunskapssyntesen konkluderar däremot att ekologiskt jordbruk huvudsakligen har en positiv effekt på bägge delarna”. (Läs mer på ICROFS hemsida.)

Niels Halberg, chef på ICROFS, framför också att syftet med kunskapssyntesen varken är att tala för eller emot ekologiskt jordbruk, utan att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget om och hur eko påverkar en rad viktiga faktorer som kan benämnas samhällsnytta. 

Kritiken av rapporteringen i svenska media har nu tagits upp av media själv bland annat i en artikel publicerad av SVT. (Läs SVT:s artikel här.)

– Det är positivt att innehåll och slutsatser från den danska kunskapssammanställningen nu kommit fram på ett mer rättvisande sätt, summerar EPOK:s föreståndare Maria Wivstad och fortsätter:

– I rapporten finns mycket matnyttig kunskap att hämta och också dokumentation av utmaningar som vi som arbetar med forskning och utveckling behöver ta tag i i arbetet för en mer hållbar jordbruksproduktion, såväl ekologisk som konventionell.

I torsdags svarade Maria Wivstad på frågor om hälso- och miljöaspekter på ekologisk mat: i Sveriges Radio, Studio ett (Lyssna på inslaget här.)

Fakta:

Läs EPOK:s tidigare nyhet om den danska syntesen här.  

Läs en sammanfattning av resultaten i rapporten här.

Hela rapporten går att läsa här.


Kontaktinformation