SLU-nyhet

Gamla och lokalt anpassade spannmålssorter kan vara odlingsvärda i ekologisk produktion

Publicerad: 08 mars 2016

Spannmål är viktigt för livsmedelsproduktionen och vete är den vanligast odlade grödan i världen. Fullkornsprodukter av spannmål är näringsmässigt värdefulla och har ett högt innehåll av bland annat mineraler. Mjölets bakegenskaper och näringsinnehåll påverkas bland annat av jord och väder där spannmålen odlas liksom av gödslingen och av vilken sort man odlar. Ett sätt att förbättra egenskaperna i ekologiskt odlad spannmål kan vara att få fram lokala sorter som är anpassade för odlingsplatsen.

I projektet undersökte forskarna 50 olika spannmålssorter i försök på fem gårdar runt om i Sverige. För att bedöma sorternas odlingsvärde och motståndskraft mot sjukdomar graderades övervintring, tillväxtrytm och sjukdomar.  Kvalitet på skördad kärna utvärderades genom analyser av proteinhalt, tusenkornvikt och volymvikt. Kärnan från några sorter har också analyserats på dess innehåll av essentiella mineralämnen.

I allmänhet hade sorterna bra konkurrenskraft mot ogräs, och bra resistens mot sjukdomar och insektsangrepp. Skörden påverkades både av sorten men också av ogynnsamma förhållanden på odlingsplatsen, såsom tuffa väderförhållanden eller dålig dränering. De mest lovande sorterna som provades i detta projekt var vårkornsorterna Ingrid och Gotlandskorn, vårvetesorten Dragon och havresorterna Virma och Engelbrekt som gav en god avkastning på flera olika lokaler under flera år. Höstvetesorterna Svartemmer, speltvete Gotland, och borstvete Gotland innehöll näringsmässigt intressanta mineraler. 

I ett uppföljande projekt analyserades olika vetesorter på dess nutritionella värden för människan, som exempelvis innehållet av karotenoider som fungerar som antioxidanter (Hussain m fl., 2015). Vetesorten Öland 8 innehöll mest lutein, en sorts karotenoid. 200 gram av denna vetesort skulle ge 40 procent av det dagliga luteinbehovet.

Eva Salomon

Fakta:


Kontaktinformation