Borgeby Faktablad 2017

Senast ändrad: 05 december 2023

Vid Borgeby fältdagar 2017 stod EPOK i Ekotältet. Där delade vi ut ett antal faktablad baserade på ett antal färska studier, relevanta för lantbrukare och rådgivare inom ekologisk produktion.