Material från OK-Net Ecofeed

Senast ändrad: 05 december 2023
Oknet ecofeed logotyp.

Här har vi samlat materialet som kommit ur den svenska delen av projektet OK-Net Ecofeed, som syftat till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä inom Europa.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion koordinerade den svenska delen i det europeiska foderprojektet. En grupp ekologiska grisproducenter i Skåne och deras rådgivare Ingela Löfquist, en lokal foderfirma och SLU-forskaren Magdalena Åkerfeldt bildade en av många innovationsgrupper runt om i Europa.

Filmer

Ensilage med cikoria till smågrisar för minskad stress och problem med avvänjningsdiarré
Grisar som får ensilage blir sysselsatta och därmed kan stress i samband med avvänjningen minska. Ensilage med cikoria har potential att gynna tarmhälsan och kan resultera i snabbare återhämtning och bättre tillväxt. Finns också med engelsk översättning.

 

Feeding grass/clover silage to finisher pigs in addition to liquid feeding
Presentation av försök med gräs/klöverensilage som komplementfoder till slaktgrisar.

 

Establishing forage turnip in the pasture outdoor area as supplementary feed to gestating sows
Presentation av försök med bete av rovor som kompletterande foder till dräktiga suggor.

 

Using an automatic straw-distributor to feed silage to pigs
Presentation av försök med automatisk utfodring av ensilage till grisar.

 

Tryckt material

Faktablad

Ensilage med cikoria till smågrisar för minskad stress och problem med avvänjningsdiarré
Faktablad till försöket som presenteras i videon ovan.

Sommarrovor (BarkantBrassicaTurnip) på bete till ekologiska grisar
Faktablad till försöket som presentras i videon ovan.

Ekologisk odling av åkerböna i Frankrike och Sverige – vad kan vi lära?
Skrift som syftar till att hjälpa lantbrukare att uppnå målet om 100 procent ekologiskt och regionalt foder till grisar och fjäderfän. Delar av innehållet bygger på utdrag från en skrift framtagen av ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique), det franska institutet för ekologiskt jordbruk och mat och utgår från erfarenheter från odling i Frankrike, men även information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter har inarbetats. Hänvisningar till den franska skriften och svenska källor som kan ge ytterligare information om näringsvärden och möjligheter för användning i Sverige finns angivna i slutet av broschyren.

Hundra procent ekologiskt foder till grisar – foderråvaror och utfodringsstrategier
Skrift som presenterar antal olika fodermedel och råvaror som är möjliga att använda till grisar i ekologisk produktion och och som kan möjliggöra att målet om hundra procent ekologiskt foder till grisar nås. Även här är delar av materialet är utdrag från en skrift framtagen av ITAB som har kompletterats med information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter.

Praktiska guider

Tre praktiska guider eller så kallade "practice abstracts" har producerats av den svenska innovationsgruppen. Guiderna följer en tydlig mall och fokuserar på ett praktiskt problem och hur det kan lösas.

Phase feeding for growing and finishing pigs

Protein requirement for piglets and weaners

Single-phase feeding and compensatory growth in growing and finishing pigs

Kunskapssyntes

Kunskapssyntesen Feeding monogastrics 100% organic and regionally produced feed samlar kunskaperna som tagits fram i hela Ecofeed-projektet. Syntesen tar upp specifika behov och rekommendationer för grisar och fjäderä i olika åldrar, raser och produktionssystem. Det går också att läsa mer om olika typer av foder, gårdsprocessning av foder samt utfodringsstrategier.

Foderplaneringsverktyg

På webbplatsen Organic Farm Knowledge finns ett foderplaneringsverktyg som är anpassat för ekologiska gris- och fjäderfäproducenter. Foderdatabasen möter de behov som finns på ekologiska gårdar bättre och gör det lättare att uppnå 100 % ekologiskt foder. Till verktyget: Ration Planning Tool and User's Manual: Poultry and Swine