Fröförökade sorter som kan märkas med Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 25 januari 2022

Nedanstående sorter finns på sortlistan och kan därför komma ut på marknaden. Flera av sorterna har en historia som har med människor som odlat dem att göra.

Åkergrödor som potatis och spannmål saknar vanligen sådana historier men sorterna har tidigare varit mycket odlade, antingen i hela landet eller regionalt. De kan också ha specifika egenskaper som gör dem bevarandevärda. Alla sorterna nedan klarar därmed kriterierna för Grönt kulturarv®.

Däremot kan det vara svårt att hitta utsäde till sorterna eftersom det finns så få utsädesodlare. Förhoppningen är att det blir fler odlare som vågar ta steget att odla för utsäde. För bevarandesorter gäller särskilda regler som är lite enklare att följa än för konventionellt utsäde. För amatörsorter är det ännu enklare regler men då tillkommer istället begränsningar i hur mycket som får säljas.

Sorterna nedan kommer efterhand att länkas till produktblad. Redan nu finns produktblad att ladda ner för 61 av dem (blåmarkerade i listan).

Listan finns också att hämta här som pdf.

 

Trädgårdsböna    
'Asarum' NGB 11751 Amatörsort
'Båstad' NGB 21237 Amatörsort
'Mor Kristin' NGB 17805 Amatörsort
'Persson' NGB 17826 Amatörsort
'Signe' NGB 17825 Bevarandesort
'Ståstorp' NGB 17812 Amatörsort
'Särdal' NGB 17806 Amatörsort
     
Gråärt    
'Boltjärn' NGB 103488 Bevarandesort
'Brioärt' NGB 101997 Bevarandesort
'Hälsinge' NGB 4078 Bevarandesort 
'Jämtländsk' NGB 103076 Bevarandesort
'Maglaby' NGB 14154 Bevarandesort
'Puggor från Ballingslöv - Glimåkra' NGB 17873 Bevarandesort
'Pålsbo' NGB 17877 Bevarandesort
'Raber' NGB 22830 Bevarandesort
'Rättvik' NGB 17879 Bevarandesort
'Solberga' NGB 14153 Bevarandesort
'Sollerö' NGB 17859 Bevarandesort
'Sparlösa' NGB 20190 Bevarandesort
'Stäme' NGB 13469 Bevarandesort
'Väse' NGB 17868 Bevarandesort
     
Grön kokärt    
'Bjurholms småärt' NGB 24335 Bevarandesort 
'Concordia' NGB 101990 Bevarandesort
     
Gul kokärt    
'Gyllenärt' NGB 101993 Bevarandesort
'Kapital' NGB 102155 Bevarandesort
'Torsdagsärt' NGB 103315 Bevarandesort
'Torsdagsärt III' NGB 103316 Bevarandesort
'Östgöta gulärt' NGB 102780 Bevarandesort
     
Sockerärt    
'Arvidsjaur' NGB 11750 Amatörsort
'Boaryd' NGB 17833 Amatörsort
'Jons släpärt' NGB 21938 Amatörsort
'Lokförare Bergfälts jätteärt' NGB 21724 Amatörsort
'Klenshyttan' NGB 17862 Amatörsort
'Kungs' NGB 13948 Amatörsort
'Martha' NGB 18057 Amatörsort
'Norrlands express' NGB 11716 Amatörsort
'Svartbjörsbyn' NGB 17837 Amatörsort
     
Märgärt    
'Mors stora' NGB 17858 Amatörsort
'Nybyggerud' NBG 17840 Amatörsort
'Sörmländsk bönärt' NGB 14640 Amatörsort
'Örshult' NGB 17846 Amatörsort
     
Bondböna    
'Arne' NGB 24293 Amatörsort
'Brottby' NGB 17820 Bevarandesort
'Osnaköp Södergård' NGB 20196 Amatörsort
'Solberga' NGB 13473 Bevarandesort
'Västra Torsås' NGB 17898 Amatörsort
     
Sojaböna    
'Fiskeby V' NGB 8028 Bevarandesort
     
Kålrot    
'Bjursås' NGB 13474 Bevarandesort
'Farfar' NGB 17918 Bevarandesort
'Gul svensk' NGB 13818 Bevarandesort
'Klint Karin' NGB 21676 Bevarandesort
'Ljustorp' NGB 17905 Bevarandesort
'Norsjö' NGB 18050 Bevarandesort 
'Nusnäs' NGB 17909 Bevarandesort
'Trutsgård' NGB 17908 Bevarandesort
'Vintjärn' NGB 17911 Bevarandesort
'Östgöta II' NGB 11164  
'Östnor' NGB 17917 Bevarandesort
     
Rova    
'Korova' NGB 20374 Bevarandesort
     
Gurka    
'Arboga' NGB 24770 Amatörsort
     
Vitkål    
'Säfstaholm' NGB 11717 Bevarandesort
     
Vårvete    
'Apu' NGB 358 Bevarandesort
'Diamant II' NGB 6681 Bevarandesort
'Fylgia I' NGB 6680 Bevarandesort
'Kärn II' NGB 7458 Bevarandesort
'Lantvete från Dalarna' NGB 6673 Bevarandsort
'Lantvete från Halland' NGB 6674 Bevarandesort
'Svenno' NGB 7461 Bevarandesort
     
Höstvete    
'Aros' NGB 14 Bevarandesort
'Hallandsvete' NGB 9057 Bevarandesort
'Lantvete från Uppsala' NGB 6692 Bevarandesort
'Lantvete från Värmland' NGB 8198 Bevarandsort
'Odin' NGB 6723 Bevarandesort
'Robur' NGB 6724 Bevarandesort
'Virtus' NGB 13 Bevarandesort
     
Vårhavre    
Svarthavre    
'Orion III' NGB 7244 Bevarandesort
'Same' NGB 6198 Bevarandesort
'Stormogul II' NGB 4866 Bevaradesort
Vithavre    
'Vidar' NGB 4888 Bevarandesort
'Örn' NGB 6203 Bevarandesort
     
Vårkorn    
2-radskorn    
'Gull' NGB 1480 Bevarandesort
'Gute' NGB 9453 Bevarandesort
'Herta' NGB 2664 Bevarandesort
'Ingrid' NGB 2671 Bevarandesort
'Svanhals' NGB 9997 Bevarandesort
6-radskorn    
'Edda II' NGB 1488 Bevarandesort
'Åsa' NGB 1487 Bevarandesort

Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.