Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Stora rovdjur

Viltskadecenters bedriver flera projekt om stora rovdjur. Syftet är att öka kunskapen om arterna som orsakar skador och om de metoder som finns för att förebygga eller minska problemen. Listan uppdateras kontinuerligt.

Kalvning i hägn och områdesriktad jakt (KOJ)

I projektet undersöker vi hur åtgärderna kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn påverkar överlevnaden i renhjorden. Fältarbetet bedrivs i samebyarna Udtja och Gällivare skogssameby.

Risken för vargangrepp på tamdjur

I projektet använder vi uppgifter om vilka fårgårdar som har drabbats av vargangrepp de senaste 15 åren och undersöker om det finns skillnader i hur de ligger placerade i landskapet.

EviWild

Projektet EviWild kartlägger kunskap om effekter av åtgärder avsedda att minska konflikter mellan människor och vilda djur - och gör den mer tillgänglig.

Synen på åtgärder mot rovdjursangrepp

Projektet utvärderar funktionen av åtgärder avsedda att skydda tamdjur från angrepp från stora rovdjur, både i avseende att skydda tamdjur från rovdjursangrepp och i praktisk användning för tamdjursägare och i samhället.

Loading…