SLU-nyhet

Kritik mot studie om ekologisk mat och hälsa

Publicerad: 19 december 2012

Kritiker menar att faktaurvalet är skevt i den omskrivna studien från Stanford University som enligt vissa visar att ekologisk mat inte är hälsosammare. Det är främst fakta om bekämpningsmedel och dess effekter på hälsan som saknas enligt kritiken.

I en uppmärksammad översiktsstudie från Stanford University drog författarna slutsatserna att ”den vetenskapliga litteraturen saknar starka bevis att ekologisk mat är signifikant bättre ur näringssynpunkt. Konsumtionen av ekologisk mat kan reducera exponeringen för bekämpningsmedel och för bakterier som är resistenta för antibiotika.”. Artikeln publicerades i september 2012 av Crystal Smith-Spangler och medarbetare i tidskriften ”Annals of Internal Medicine”,

Kritik mot faktaurvalet
En nyligen publicerad kommentar i tidskriften Environmental Health Perspectives riktar kritik mot den delen av studien som behandlar bekämpningsmedel, främst för att studien utelämnar en stor del relevant information. Sammanfattningsvis får studien från Stanford kritik för att slutsatserna kring bekämpningsmedelsresternas betydelse är baserad på enbart en liten del av den tillgängliga kunskapen på området.

Endast tolv studier om bekämpningsmedel
Alla slutsatser kring bekämpningsmedel baseras i studien på enbart tolv publicerade originalarbeten, som främst jämför rester av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Den så kallade gråa litteraturen är utesluten men den är i sammanhanget mycket viktig. Regeringar i många länder har program som årligen mäter bekämpningsmedelsrester i maten, detta utgör ett mycket större dataunderlag än vad Stanford-studien baseras på (enbart inom EU tas årligen omkring 50 000 stickprov av frukt och grönsaker).

Dessutom är all litteratur kring bekämpningsmedels effekter på hälsan utesluten ur Stanford-studien eftersom dessa studier mäter effekter av bekämpningsmedelsexponering. De jämför inte konsumtion av ekologisk och konventionell mat.


Kontaktinformation