SLU-nyhet

Symposium – Kompetenscentrum för biologisk bekämpning

Publicerad: 23 maj 2012

Towards integrated biological control var titeln på ett ett välbesökt internationellt symposium som Kompetenscentrum för biologisk bekämpning anordnade som en kick-off för sin verksamhet. Under två dagar i april hölls en rad fördedrag med olika utgångspunkter.

Symposiet gav inblickar i hur svenska lantbrukare och rådgivare ser på biologisk bekämpning och vilka problem som måste lösas för att öka användning av biologisk kontroll. Flera intressanta internationella forskningsprojekt presenterades också. 

En viktig punkt som flertalet föredragshållare framhöll var svårigheterna att få mikrobiologiska växtskyddsmedel registrerade och godkända. Inom EU bedöms kemiska och mikrobiologiska växtskyddsmedel inom samma regelverk (EU-förordningen 1107/2009) vilket hämmar utvecklingen. 

Behovet av att skapa stabila blandningar av de mikrobiologiska växtskyddsmedlen lyftes fram av forskaren Sebastian Håkansson på CBC. Detta för att produkten ska vara pålitlig för lantbrukaren och ge ett liknande resultat vid varje användningstillfälle. 

Forskaren Mark Goettel, Lethbridge Research Centre i Kanada, poängterade att det är viktigt att syntetiska växtskyddsmedel inte ersätts rakt av med ett mikrobiologiskt preparat. Samma problem som skapats av ensidig förlitan på kemisk bekämpning riskerar då att uppkomma. Istället ska de användas ihop med andra växtskyddsstrategier, såsom växtföljd och lämpligt sortval, för att undvika uppbyggnad av resistens. 

Felix Wäckers är ansvarig för forskning och utveckling på Biobest, ett belgiskt företag som producerar biologiska växtskyddsprodukter för den europeiska marknaden. I sitt föredrag fokuserade Felix Wäckers på att förklara vikten av att förstå de ofta komplexa interaktioner som uppstår mellan naturliga fiender, skadegörare och miljön de befinner sig för att förbättra utfallet av biologisk kontroll.

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) är en ny centrumbildning på SLU som ska öka kunskapen om biologisk bekämpning och medverka till utveckling av nya produkter som kan användas för att minska problem med skadegörare i fält och växthus. På CBC är fem forskare anställda med skilda ansvarsområden t ex lagar och regler rörande biologisk bekämpning och formulering av biologiska växtskyddspreparat.


Kontaktinformation