SLU-nyhet

Ekologisk mjölk och nyttigt fett

Publicerad: 17 januari 2014

En färsk studie från USA visar att ekologisk mjölk innehåller betydligt större mängd hälsosamma omega-3-fettsyror än konventionell mjölk. Skillnaden beror på fodret – ekologiska kor betar mer och äter mer gräsbaserat grovfoder.

Den amerikanska studien visade att ekologisk mjölk innehöll 62 procent mer omega-3-fettsyror än konventionell mjölk. Dessa resultat ligger i linje med den internationella metastudie från 2012 baserad på resultaten från 13 mindre studier om mjölk gjorda mellan åren 2008 till 2011. Även denna visade en hälsosammare fettprofil i ekomjölken.

Bete gör skillnad
I USA är skillnaden stor mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion. I konventionell produktion utgör kraftfoder en stor andel av fodret. I ekologisk produktion ska 30 procent av foderintaget vara bete under betesperioden och korna får mycket grovfoder även under resten av året

Den aktuella studien jämförde mjölk från 14 mejerier i sju olika regioner under 18 månader, alltså både stall- och betesperiod. Resultaten visade tydligt att fettsyrabalansen beror på vad djuren äter. Ju mer bete och gräsbaserat foder, desto mer ökar omega-3. 

Gräs och klöver ger nyttigare mjölk
Det är inte lika stor skillnad mellan ekologisk och konventionell mjölk i Sverige. Det hänger ihop med att alla kor enligt lag måste ut på bete under sommaren och att gräs- och klöverbaserat grovfoder är vanligt i all mjölkproduktion. Detta gör att även konventionell svensk mjölk har en relativt hälsosam fettprofil.

Mer omega-3 i ekomjölk även på vintern
Trots detta visar en svensk studie från 2011 att ekologisk mjölk innehöll 35 procent mer omega-3-fettsyror än konventionell. Denna studie omfattar mjölk från 18 ekologiska och 19 konventionella gårdar under vintersäsongen 2005–2006. Skillnaden bedöms bero på den högre andelen gräs- och klöverbaserat grovfoder på de ekologiska gårdarna – de ekologiska korna fick i genomsnitt 15–40 procent mer grovfoder.


Kontaktinformation