SLU-nyhet

Klorpyrifos förbjuds i USA

Publicerad: 17 november 2015

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA (United States Environmental Protection Agency) har beslutat att förbjuda användandet av bekämpningsmedlet klorpyrifos till alla former av livsmedelsproduktion från årsskiftet.

Bekämpningsmedlet som funnits på marknaden sedan 1965 har stegvis begränsats vid livsmedelsproduktion av myndigheten sedan år 2000 men nu har man tagit beslutet att helt förbjuda det. Detta sedan man vägt in exponering via dricksvatten för de människor som bor i områden där bekämpningsmedlet används i stor utsträckning.

Klorpyrifos har aldrig varit godkänt inom jordbruket i Sverige, och har förbjudits för inomhusbruk som insektsmedel 2008. Ändå är vi ungefär lika mycket exponerade här som i andra europeiska länder, troligen för att mycket av frukten vi äter är importerad.

EPOK har tidigare skrivit om klorpyrifos och en studie som visat på dess höga samhällskostnader.  Flera studier pekar på att klorpyrifos i låga halter påverkar utvecklingen av nervsystemet hos foster och småbarn.


Kontaktinformation