SLU-nyhet

Nytt faktablad om ogräsbekämpning i ekologisk grönsaksodling

Publicerad: 03 november 2015

Partnerskap Alnarp har publicerat ett nytt faktablad om ogräsbekämpning i ekologisk grönsaksodling. Målet med projektet har varit att utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpning vilket förhoppningsvis minskar behovet av handrensning.

Så här skriver de själva om faktabladet:

”I ekologisk grönsaksodling utgör handrensning en dominerande kostnad, varför alternativa ogräsbekämpningsmetoder är av stort intresse. Målet med detta projekt har varit att via deltagardriven forskning utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder som har stor potential att minska handrensningsbehovet i radsådda kulturer. De metoder som undersökts är användning av fiberduk, falska såbäddar, selektiv harvning i raden, radhackning nära raden samt mörkersådd. Metoderna har även utvärderats ur ekonomiskt perspektiv."

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.


Kontaktinformation