SLU-nyhet

Ogrässkärare kan bekämpa åkertistel i höstvete

Publicerad: 01 december 2015

Reglering av ogräs är mycket viktigt inom växtodling och inom ekologisk odling behövs alternativa metoder. En genomtänkt växtföljd är central för att reglera ogräs, men ibland behövs också direkta åtgärder.

Att slå ogräsen i växande gröda kan vara en effektiv metod. En selektiv ogrässkärare (ComCut) som klipper av åkertistel i växande vårsäd har gett lovande resultat.  Den selektiva ogrässkäraren har också utvecklats och testats på åkertistel och baldersbrå i växande höstvete och frövallar. I studien ville man få mer kunskap om ogräsen, hur de konkurrerar med och förökar sig i grödan. Man ville också utvärdera hur mycket ogrässkäraren hämmade ogräsen samt hur avslagningen påverkade grödans skörd och kvalitet. Olika knivinställningar utvärderades också för att förstå principerna för en effektiv klippning.


Åkertistel i höstvete

I ett fältförsök utvärderade forskarna hur höstveteskörden med och utan åkertistel påverkades av att klippas eller inte klippas. Först ville man veta om själva åtgärden, det vill säga klippningen, skadade grödan och sänkte skörden. Åtgärden gjordes när grödan sträckte på sig men när åkertisteln fortfarande var högre än grödan. Resultaten visade att höstveteskörden inte påverkades av klippningen utan var lika stor som där ingen maskinell åtgärd skett.

Klippningen orsakade en mindre mängd åkertistel som också blev klart hämmad. Man kunde däremot inte se någon ökad skörd jämfört med om man inte klippt åkertisteln. Det finns dock kunskap sedan tidigare att en stor mängd åkertistel i en svag höstvetegröda sänker skörden signifikant. Andra effektiva metoder som kan minska mängden åkertistel och åkermolke är exempelvis tvåårig vall i växtföljden. Forskarna gjorde dessutom inledande test på att använda ogrässkäraren för att bekämpa andra ogräs i spannmål såsom baldersbrå och penningört.


Effekt av olika knivinställningar

Forskarna testade en tåligare knivmodell, olika inställningar på kniv och balk samt olika klipphöjder. Vid testen syntes principerna tydlig för hur ogrässkäraren fungerar, det vill säga avskärning av ogräs utan skador på gröda. Det syntes även mycket tydligt vad som hände när knivbalken blev ”full” av avskurna växtdelar och det blev stopp i ”flödet” genom skäraren. Med de vinkelinställningar som användes vid testen (0, 7, 14 och 21º) gav vinkeln på 21º framåt en dålig avskärningseffekt.


Projektdeltagare:

Anneli Lundkvist (projektansvarig) och Theo Verwijst, Inst. för växtproduktionsekologi SLU, Mikael Gilbertsson och Jonas Engström, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Jonas Carlsson, Just Common Sense AB, Lyckeby och Tomas Svensson, Lantbrukare, Sala.

Projekten finansierade av Ekoforsk, www.slu.se/ekoforsk

Eva Salomon


Kontaktinformation