SLU-nyhet

Nytt projekt om ekokyckling

Publicerad: 22 april 2015

Det finns stor efterfrågan på ekologiskt kycklingkött, men producenterna har svårt att möta upp på grund av dagens produktionsförutsättningar. Nu ska en forskargrupp på SLU jobba med att ta fram ett alternativt produktionssystem som ska passa för ekologisk kycklingproduktion.

I två delstudier, en på Lövsta forskningsstation utanför Uppsala och en på en kommersiell gård utanför Skara, ska tre olika hybrider utvärderas med avseende på produktivitet, djurvälfärd och miljöpåverkan. En konventionell snabbväxande och två långsamväxande hybrider ska studeras i projektet. Mer specifikt ska effekten av olika andel protein i fodret och hur fåglarna använder möjligheten till utevistelse studeras.

Forskargruppen består av:

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och pågår 2014–2016.


Kontaktinformation