Ramprogram för forskning 2010–2012

Senast ändrad: 08 december 2023

Ramprogrammet är en beskrivning av kunskapsbehovet inom ekologisk produktion och konsumtion. Det ska tjäna som en vägledning och inspiration för finansiärer och forskare som är intreserade av att bidra till en ökad kunskapsbas inom området.

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) fick uppdraget att, tillsammans med det nationella samrådet för initiering och uppföljning av forskningsfinansiering inom ekologisk produktion och konsumtion, ta fram ett ramprogram för forskning inom ekologiskt lantbruk, 2010-2012.

Under oktober 2009 genomfördes tre nationella workshops inom fyra fokusområden: Klimat, Energi, Hållbara livsmedelssystem och Marknad. Alla intresserade var välkomna att delta i arbetet. Resultatet av workshoparna lade en grund för det nya ramprogrammet, dokumentation i form av workshopanteckningar och filmer hittar du på respektive sida:


Kontaktinformation