Tema Klimat – 6 okt 2009

Senast ändrad: 08 december 2023

Dokumentation samlad från processen att ta fram ramprogrammet. Överst finns en rapport med anteckningar från grupparbeten. Under rapporten finns presentationer i form av PDF-filer och filmer från inspirationsföreläsningarna.

Workshop 6 oktober 2009 i Alnarp – tema KLIMAT

 Ekologiskt lantbruk i ett förändrat klimat – Rapport från workshop den 6 oktober i Alnarp

 Inledning och presentation av arbetet med ramprogrammet, Susanne Johansson, föreståndare CUL

 Lantbrukets djur - klimatet och framtidens konsumtion. Inspirationsföreläsning av Christel Cederberg, forskare vid SIK

 Jordbruket måste ta sitt ansvar i klimatarbetet. Inspirationsföreläsning av Erik Steen Jensen, professor vid LTJ


Kontaktinformation