Sveriges lantbruksuniversitet

Björnspillningsinventering

Björnspillningsinventering utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart fjärde-femte år.