Hoppa till huvudinnehåll

Björnspillningsinventering

Spillningsinventering är den främsta inventeringsmetoden för björn i Sverige. Den utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i landet. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Den samlade beräkningen av björnstammen sker vart femte år.

Loading…