Praktisk info om insamlingen

Senast ändrad: 08 juni 2020

På denna sida finns information om hur du hanterar björnspillningsprover. Här hittar du även svar på hur du kan söka fram ditt inskickade prov i databasen Rovbase.

Björnspillning samlas in med hjälp av särskilda provtagningskit under perioden 21 augusti till 31 oktober. Länsstyrelserna och Jägareförbundet samarbetar om att distribuera kit till bland annat älgjaktlag, samebyar, småviltjägare på statens mark, björnjägare, med flera. Under aktiva år finns utlämningsställen för provtagningskit på flera platser i länen.

Frågor och svar

Klicka på frågorna så kommer svaren fram.

När och var kan jag hitta provtagnings-kit?

Från och med augusti kan du hämta provtagnings-kit på utlämningsställen runt om i det eller de län som samlar in björnspillning innevarande år. Information om utlämningsställen finns på de aktuella länsstyrelsernas webbplatser.

OBS! För att garantera korrekta beräkningar av björnstammen ska inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober.

Måste jag ha ett provtagnings-kit för att samla björnspillning?

Nej! Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett kit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett kit via närmaste utlämningsställe eller samordnare och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Ta med egna plastpåsar!

För att samtliga jägare inom ett jaktlag ska kunna samla in spillning rekommenderar vi att alla tar med sig plastpåsar att samla spillning i. Vanliga hundbajspåsar fungerar utmärkt. Därefter är det bara att skaffa kit via jaktledaren eller samordnaren alternativt på ett utlämningsställe.

Hur ser björnspillning ut?

Hur ser björnspillning ut?

Björnar är allätare och deras spillningar varierar i form, färg och konsistens beroende på vad de har ätit. En del spillningar kan förväxlas med spillning från älg, vildsvin och andra djur. I detta häfte finns många bilder på olika slags björnspillningar samt information om insamling till DNA-analyser.

Björnspillning - insamling till DNA-analyser 

Obs! Telefonnumren på baksidan av häftet är felaktiga. Här är de korrekta:
Viltskadecenter: 0851-69 73 35, Naturvårdsverket: 010-698 10 00

Var hittar jag lättast björnspillning?

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall efter skjutna älgar.

Hur samlar jag in spillningen?

När du hittar en björnspillning gör du så här:

 • Stoppa en liten bit spillning motsvarande en tumnagels eller ärtas storlek (1 kubikcentimeter) i provröret. Fyll INTE röret - en liten bit räcker!
 • Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
 • Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
 • Skriv namn och telefonnummer samt platsens koordinater (se nedan) på blanketten.
 • Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Så här ska det se ut: Endast litet spillning och streck-koden korrekt påklistrad.

I varje kit finns en instruktion om hur man ska göra.

Läs eller ladda ner den generella instruktionen:
Instruktion för insamling av spillning från björn (pdf)

Samla björnspillning - instruktionsfilm Se den på Viltskadecenters Youtube-kanal!

Hur anger jag spillningens plats?

Det är mycket viktigt att du anger platsen (koordinater) där spillningen hittades. Ange koordinaterna i format RT90, med 7 siffror för X-koordinaten och 7 siffror för Y-koordinaten.  Koordinaterna kan hämtas från GPS eller från Internet via en smart telefon, t ex på www.eniro.se eller www.hitta.se.

Koordinater från GPS
Ändring av koordinatsystem görs på olika sätt för olika GPS-märken. På de flesta hittar man det ganska enkelt under Huvudmeny --> Inställningar -->Positionsformat --> RT90

 

Skriv alltid in ett namn på en plats i närheten av den insamlade spillningen!
Det ger oss möjlighet att hitta rätt område även om koordinaterna av någon anledning inte är korrekt ifyllda. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Var kan jag se om mitt prov är registrerat?

I den offentliga delen av databasen Rovbase kan du se alla prover från björn och andra rovdjur som dokumenterats under många år. Här finns bland annat proverna som samlats in under björnspillningsinventeringarna. Informationen kompletteras med analysresultaten för varje prov när de är klara.

Leta dig fram till ditt prov i kartan eller sök på streck-kodsnumret.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

 1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
 2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
 3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
 4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

 1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
 2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
 3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
 4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Tips och tricks vid sök av analyserade prover i Rovbase

När man hittat ett prov där en individ är identifierad kan man klicka på "id-namnet" och få fram alla prover där den individen är identifierad. Om man redan har ett Id eller namn på en individ kan man söka fram alla poster från den individen genom att skriva in något av dem i fältet Individ, markera individen i rull-listan som kommer fram och sedan klicka på Sök (högst upp). Fältet finns i Avancerad sök under rubriken Rovdjur.

Sökresultatet kan man alltid dela med andra genom att klicka på Kopiera länk högst upp i träfflistan. Här är exempelvis en länk till alla poster för individ BI407142 Z15-412.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Varför ger en del prov bara svar på vilken art och inte vilken individ eller kön det är?

Provet innehållet sannolikt för liten mängd av eller för dålig kvalitet på DNA. Det medför att antalet fungerande genplatser är avsevärt färre än vad labbet behöver för att kunna göra detaljerade analyser. Individ- föräldraskap och könsbestämning kräver fler fungerande genplatser än en artbestämning.

Varför finns inget resultat för mitt björnprov?

Det finns flera olika förklaringar till att ett prov inte ger något resultat. Här är några exempel:

 • Dålig kvalitet på DNA i provet. Kvaliteten kan påverkas negativt av värme och regn. DNA i spillning i ett fullproppat provrör förstörs fortare än i en liten provmängd. Flera upptiningar har också negativ effekt. Ett felaktigt insamlingsförfarande kan påverka kvaliteten på DNA. Om man samlar och förvarar proverna i enlighet med instruktionen så är sannolikheten att provet lyckas större!
 • Provet kan komma från någon annan art björn. Analysmetoden som används är inte anpassad för några andra arter.
 • Korskontamination (förorening) av DNA mellan olika individer.

Instruktionsfilm

Samla björnspillning - se filmen på Viltskadecenters Youtube-kanal.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se