Resurssida för information om stora rovdjur

Senast ändrad: 13 oktober 2021

Här finns publikationer och annat om hantering av stora rovdjur nära bebyggelse, människor och tamdjur.

Nära rovdjur

Nära vargar, rapportframsida

Nära vargar (rapport)

Rekommendationer för hantering av situationer med rovdjur nära bostadshus eller människor.

 

Om du möter varg

Råd till den som funderar på vad man kan göra för att minska sannolikheten att stöta på en varg och hur man bör agera ifall man ändå skulle göra det. Foldern finns även i en utskriftsversion.

 

Faktablad informationsmöten, framsida

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur

 

Infografik

Kunskap om skrämselinsatser mot rovdjur

Leva med björn

Viltskadecenter har tagit fram materialet "Leva med björn", som vänder sig till människor som bor eller vistas i områden med björnförekomst.

Faktablad

Friluftsliv i björnområden - information om björnmöten i skog och mark

Att bo i björnområden

Biodling i björnområden

Affisch

Skogsarbete-i-bjornområden-VSC-Faktablad-2010-1

Folder

Björnskador i bigårdar - rekommendationer från Viltskadecenter