Sveriges lantbruksuniversitet

Biomassateknologiskt Centrum

Biomassateknologiskt Centrum (BTC) är en pilotanläggning för forskning, utveckling, innovation och undervisning inom förädling och förbehandling av biomassa och biprodukter från biobaserad industri. Vår unika kompetens ligger i den industrirelevanta FoU som vi bedriver inom hela förädlingskedjan från råvara till slutanvändare. Vår vision är utveckla teknologier och förnya system för processanpassade biobaserade råvaror och att därigenom öka effektiviteten i efterkommande industriella processer. Våra infrastrukturella resurser omfattar sönderdelning, torkning, malning, fraktionering, kompaktering (pelletering och brikettering), termisk behandling och förbränning i både bänk- och pilotskala. Vi genomför provtagning och gör kemisk och fysikalisk karakterisering, i egen regi eller i samarbete med andra. Kontakt: Sylvia Larsson (föreståndare), Gunnar Kalén (driftledare). 

Publicerad: 15 april 2021 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…