BioHub

Senast ändrad: 12 augusti 2021

BioHub - Ett projekt för att långsiktigt säkerställa värdet på skogen och bättre kunna möta de nya industriernas råvarukrav.

BioHub är ett Botnia-Atlantica-projekt med svenska och finska partners. Projektet ser behovet av nya innovationer och affärsmodeller för att bättre kunna styra materialflöden direkt från skogen till industrin. Detta för att kunna öka värdet på skoglig biomassa och för att bättre passa nya industrier. En terminal kommer i detta sammanhang ha en viktig roll som ett nav för affärsverksamhet, oavsett om den placeras i skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att tillgodose nya industriers råvarukrav kommer stora mängder biomassa att lagras och processas vid terminaler. Dessa kan ha fler funktioner än att bara sortera, lagra och styra biomassan till industrin. 
Projektet kommer att producera en ny affärs- och verksamhetsmodell för terminaler, dvs BioHub modellen, som kommer att styra materialflöden från skog till industri genom terminaler för att förbättra öka värdet på skoglig biomassa. 
Målgruppen innefattar t.ex. affärsutvecklare. raffineringsindustrin. skogsindustrin. kraft- och energi industrin, skogsägare, terminalägare och operatörer, logistik- och transportföretag, maskintillverkare av både skogs och terminalutrustning, samt kommunerna. 
Resultatet projektet strävar efter är att nya terminaler har inrättats och/eller befintliga har ändrat sin verksamhet enligt projektets modell och att terminaler kommer att fungera som biobaserade affärsnav där skogsbiomassa behandlas med fokus på högsta möjliga värde. Nya industrier kommer att utveckla och befintliga kommer att expandera verksamheten på grund av en bättre, effektivare råvaruförsörjning. 

Fakta:

Projekttidtabell: 2016-06-01 – 2018-12-31

Finansiärer: Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Naturresursinstitutet (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Terminalen i Bastuträsk (SE), Biofuel Region Brf AB (SE), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (FI)

Samarbetspartners: Naturresursinstitutet (FI), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Biofuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (FI), Terminalen i Bastuträsk (SE)

Projektbudget: 2 308 997 EUR


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14