Bio4Energy

Senast ändrad: 05 december 2017
SLU_110914_4933_jsg.jpg

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi.


Kontaktinformation

Dimitris Athanassiadis, Analytiker
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dimitris.athanassiadis@slu.se, 090-786 83 04

Sidansvarig: dimitris.athanassiadis@slu.se