Bio4Energy

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi.

Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se