Bio4Energy

Senast ändrad: 26 september 2018
SLU_110914_4933_jsg.jpg

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi.

Sidansvarig: dimitris.athanassiadis@slu.se