Bio4Energy

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi.