Säkerhetsrutor

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Skogsmaskinens säkerhetsrutor är en del av hyttens skyddsbarriär. Rutor av polykarbonatplast har mycket goda hållfasthetsegenskaper och klarar de olika test som krävs för ett godkännande. Trots det händer det att säkerhetsrutor går sönder, även i situationer där de normalt sett skall hålla. Flera allvarliga olyckor har inträffat, liksom tillbud med hög skaderisk för föraren.

Orsakerna till att säkerhetsrutorna oväntat brister är inte helt kända, även om de kan minskas genom korrekt underhåll av rutorna och genom ett säkert arbetssätt. För att lösa problemen med bristande rutor behöver vi få ett större dataunderlag över de defekter som uppstår. Därför samlar vi nu in data kring defekta rutor från Sverige, Norge och Finland.

Du som äger eller kör skogsmaskin kan hjälpa oss genom att rapportera tillbud och tillfällen då du bytt rutor på din maskin, oavsett om bytet sker på grund av åldersslitage, felanvändning eller olycksfall. Anmäl gärna tillbud och skadade eller förstörda rutor på Skogforsks webbsida. Med tillbud menar vi händelser där rutan kunde ha gått sönder men den höll. Webbenkäten är enkel och tar bara någon minuter att fylla i www.skogforsk.se/skogsrutan

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Skogforsk och TSG (tekniska samverkansgruppen) samt Skogkurs (Norge) och Metsäteho (Finland). På Skogforsks hemsida finns också en informationsfolder med allmänna råd till alla skogsmaskinförare om hur de kan minska risken för att råka ut för en olycka på grund av havererad säkerhetsruta. 

 

Fakta:

Projekttid: 2020–2021

Finansiärer: SLO-fonden

Samarbetsartners: Projektet är ett samarbete mellan SLU och Skogforsk, med Rolf Björheden på Skogforsk som projektledare.

Projektbudget: 323 000 kr

Relaterade sidor: