Undersökning av Microvågs-Teknologi för Energieffektivisering av Mekaniska Massaprocesser och Ökad Permeabilitet hos Granved

Senast ändrad: 03 november 2020

Projektets huvudsyfte är att med hjälp av MW-behandling modifiera ultrastrukturen hos granved i syfte att spara energi vid tillverkning av TMP-massa samt förbättra permeabiliteten hos virket vid impregnering. Flisen MW-behandlas och massa- och papperstillverkning kommer att utföras. Energibesparingarna i tillverkningsprocessen utvärderas liksom eventuella förändringar i egenskaper hos massan och papperet. Sågat virke MW-behandlas och impregneras för att utvärdera ökningar i permeabilitet och förändringar i mekaniska egenskaper och beständighet. MW-processen är effektivare om impulsscheman används. En växling av tryckets applicering med önskad frekvens uppnås med MW som orsakar snabb vattenexpansion i porkammaren. Vattnet sätter tryck på pormembranet och böjer det åt sidan. Efter att energin når nästa cell utsätts vattnet i den första cellen för lägre tryck som böjer membranet i motsatt riktning. På detta sätt oscillerar membranet med en bestämd frekvens som förstör det, dvs. poren öppnas.

Fakta:

Projekttidtabell: 2014-01-01 – 2015-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SLU: Geoffrey Daniel (projektledare) Nasko Terziev 

Projektbudget: 3 660 000 SEK