En ny hydrodynamisk process för att generera sekundära material från uttjänta träprodukter

Senast ändrad: 21 december 2023

Projektet syftar till att utveckla en kostnadseffektiv och energieffektiv lösning för återvinning av sekundära fibrer från konsumerade träpaneler genom att använda nyutvecklade vattenjetsystem. Fibrerna kan därefter omvandlas till värdefulla produkter genom en dubbel valoriseringsmetod, d.v.s. huvudsakligen fiberåteranvändning i fiberboardproduktion med minst 25 % ersättning av jungfruliga fibrer samt byggnadsisoleringsprodukter. Träpanelsprodukten i fråga är träfiberskivor med en världsomspännande produktion på över 100 miljoner m per år. Idag finns det ingen kommersiellt gångbar metod att återvinna träfiberskivor och den enda tillåtna hanteringsvägen är förbränning. Detta utgör ett komplext miljöproblem som oroväcker och lamslår återvinningssektorn. Projektet samlar viktiga aktörer från akademin och det privata näringslivet för att tillsammans överföra forskning om en ny återvinningsmetod för träfiberskivor som passar den befintliga branschen. Vattenjet-, träpanel- och återvinningsmaskinindustrin har en central roll i processen för att integrera de utvecklade koncepten i nuvarande industrier och att representera några av de mest välrenommerade aktörerna i Sverige och internationellt. Miljömässiga och sociala effekter och fördelar är helt integrerade i ett livscykelperspektiv. Projektet stödjer Sveriges vision att vara en biobaserad och cirkulär ekonomi år 2050 samtidigt som det är kopplat till en rad teman i det nationella forskningsprogrammet för klimat.  

Fakta:

Projekttidtabell:  2023-12-01 - 2025-11-30

Finansiär: Formas

Projektdeltagare: Stergios Adamopoulos, Changling Xu, Carmen Cristescu

Projekt partners: Sveriges Lantbruksuniversitet, Nova Innovation Solutions, IKEA Industry, Dieffenbacher

Total projektbudget: 3 975 355 SEK 

Relaterade sidor: