Mare Purum

Senast ändrad: 16 augusti 2021

I Mare purum studerades avloppsvatten från basindustrin  både kemisk och biologisk med hjälp av såväl vibrationsspektroskopi och våt kemi. 

Mare Purum var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. I Mare purum studerades avloppsvatten från basindustrin  både kemisk och biologisk med hjälp av såväl vibrationsspektroskopi och våt kemi. Mare purum syftar till att stödja en hållbar utveckling i Botnia regionen, och målet är  människor och organisationer i regionen kommer att dra nytta av resultatet av arbetet.

Avloppsvatten kan behandlas kemiskt eller biologiskt eller både kemiskt och biologiskt. Biologisk avloppsvattenrening används i ett stort antal kommunala reningsverk, liksom i den regionalt viktiga massa-och pappersindustrin. Även om detta är en välkänd och etablerad metod för att hantera avloppsvatten så är den sårbar så som alla biologiska system. En störning i processen kan ge långsiktig effekt på utsläppen från anläggningen. Nya mätmetoder och en en ökad kunskap kring biologisk avloppsrening kan resultera i förbättra prestandan i de befintliga anläggningarna i regionen. Detta kan uppnås t.ex. genom att studera den mikrobiella aktiviteten och med våtkemiska och vibrationsspektroskopiska.

Dessa projekt finansieras av Botnia-Atlantica programmet, regionfullmäktige i Österbotten och Västerbotten. Mare Purum pågår mars 2012 till juni 2014. 

Mer information finns på: mare-purum.eu


Kontaktinformation