Net4Forest

Senast ändrad: 03 november 2021

Network of knowledge for efficient private forests

Projektets huvudsyfte är att i vid mening vidareutbilda de som I sin tur utbildar skogsägare, liksom skogsägare direkt, i sådant som är viktigt för att bedriva ett lönsamt och uthålligt skogsbruk. En viktig del av projektet är att utbyta erfarenheter och goda exempel som finns i de länder som ingår i projektet. Projektet leds från Slovenien och övriga projektpartners kommer från Sverige, Spanien, Lettland och Estland.

 

 

Broschyr:
Mer information om Net4Forest
Online verktyg för effektivare skogsbruk
Poster:
Net4Forest - Kunskapsnätverk för effektivt privatskogsbruk
Handbok:
The pathway for efficient operations in private forests: Handbook (eng)
IO2 Summanfattning; Hands-on guidelines for private woodlot owners in Slovenia, Latvia, Estonia, Sweden and Spain.
Publikationer:
Skogsavverkning och markskador - Tomas Nordjfell (SLU, 2020)
Hyggesfritt skogsbruk - Back Tomas Ersson (SLU, 2020)
Mekaniserad skogssådd – Back Tomas Ersson (SLU 2021)
Vätteskogen & hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – Back Tomas Ersson (2021)

 

Verktyg för beräkning av en skogsmaskins marktryck:

Detta verktyg är en beräkningsmodell för ett skogsfordons medelmarktryck. Den utgår från mycket grova antaganden, men är trots detta ett användbart redskap för att få en uppfattning om fordonets inverkan på marken. Modellen beräknar marktrycket separat för fram- och bakvagn på ett fordon. Skillnaden i marktryck mellan fram- och bakvagn är ganska stor för en lastad skotare. Beräkningsmodellen är framtagen för skotare, men kan med förnuft även tillämpas på andra skogsfordon. Klicka här (excel)

Relaterade sidor: