Industry Nordic

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Towards Nordic Industrial Scale Manufacturing of Non-Wood Forest Products

Projektets mål är att utveckla den nordiska naturproduktsbranschen. Utveckling sker genom att öka förädlingen av lokala råvaror bland småföretag för att kunna förse stora internationella marknaden med produkter. Detta görs genom att undersöka produkters marknadspotential, samt genom att undersöka och optimera nya produktionsmetoder. I det senare fallet och vid produktion överlag är tillgången på snabba och billiga mätresultat av stora vikt. Projektet kommer därför också att utvärdera nära infraröd spektroskopi som mätmetod.

Fakta:

Projekttidtabell: 2015-05-01 - 2018-04-30

Medfinansiärer: Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Åsele näringslivsstiftelse (SE), Centria yrkeshögskola (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), Karleby stad (FI), Vilhelmina kommun (SE), Dorotea kommun (SE), Karlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK (FI), Sveriges lantbruksuniversitet (SE)

Projektpartners: Centria yrkeshögskola (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Åsele Näringslivsstiftelse (SE), Dorotea kommun (SE), Vilhelmina kommun (SE)

Projektbudget: 967 604 EUR