Hoppa till huvudinnehåll

Trävetenskap

Avdelningen för Trävetenskap och teknik bedriver forskning och utbildning om biomaterial; speciellt inom träanatomi, trä- och massa- och fiberfibermikro- och nanostruktur, inklusive aspekter av bearbetning, trätekniska egenskaper (dvs. mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper), cellväggsbiosyntes (fiberbiologi), träkemisk modifiering och skydd samt grundläggande studier om mekanismerna för vedbiodegradation av de viktigaste sönderdelningsgrupperna. Avdelningen är ackrediterad av SWEDAC för laboratorie- och utomhusprovning av trämaterials hållbarhet mot biologisk nedbrytning och genomför testning för både industri och akademi. Avdelningen Trävetenskap har ett starkt industriellt samarbete med svenska massa- och pappers-, träskydds- och skogsindustrin samt nationellt och internationellt samarbete med andra grupper inom sina forskningsområden.

Publicerad: 19 april 2024 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…