Anpassningsstrategier inom skogsbruket under global klimatpåverkan

Senast ändrad: 05 maj 2021

Forskare fokuserar på hur skogar anpassar sig till klimatförändringen: Skogar spelar en viktig roll i den europeiska koldioxidcykeln, men de är också utsatta för klimatförändringar. Det EU-finansierade ASFORCLIC-projektet kommer att fokusera på skogskedjan. Samordnat av Mendel University i Brno, Tjeckien, kommer projektet att samla institut från Tyskland, Sverige, Slovenien och Österrike för att undersöka effekterna av den föränderliga miljön på skogsträdens sammansättning, struktursammansättning, hälsa och tillväxt och analysera olika anpassningsstrategier. De kommer också att studera nya trämaterial under förväntade förändringar i träsortiment och egenskaper. Projektet kommer att definiera gemensamma forskningsvägar och fokusera på det stöd som ges till tidiga forskare.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Fakta:

Projekttidtabell: 21-01-01 - 23-12-31 

Finansiär: EU Horizon

Projektkoordinator: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE, Tjeckien

Projektdeltagare från SLU: Geoffrey Daniel (Skogens biomaterial och teknologi), Igor Drobyshev (Inst för Sydsvensk skogsvetenskap), Anders Roos (Inst för Skogsekonomi)

Projektbudget totalt: 895 000 EUR

Projektbudget SLU: 134 250 EUR

 

Relaterade sidor: