CoMush

Senast ändrad: 13 april 2021

Den 1 september 2017 startades projektet Skogrester för integrerad produktion av matsvamp och biobränsle (COMUSH). Projektet ingår i innovationsprojektet "BioEkonomi 2.0 – Bättre valorisering av restströmmar" som ett av sex delprojekt.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla en integrerad industrikedja/processor där restprodukter från skogen används som substrat för svampodling och där förbrukat odlingssubstrat (spent mushroom substrate, SMS) återvinns som råmaterial för produktion av biodrivmedel, antingen fasta eller flytande bränslen som etanol via sockerplattformen.

Idén till projektet kommer från grundläggande fynd i tidigare projekt - från vilka de viktigaste och innovativa processerna har utvecklats. Förutom en betydande minskning av miljöproblem och investeringskostnader kan dessa innovationer spara potentiellt minst 40 % av energin för svampproduktion och 30% av kostnaden för att producera cellulosa etanol jämfört med liknande industrier världen över

Det förväntas att detta projekt kommer att bana väg för att bygga upp en ny och ekonomiskt konkurrenskraftig industriell värdekedja både på nationell och internationell marknad. En processintegrerad mat- och energiproduktion med inhemska resurser kan vara ett potentiellt och lovande område för bioekonomisk utveckling och innovation.

Slutrapport CoMush

Comush i media

Fakta:

Projekttidtabell: 2017-09-01- 2020-08-31

Aktörer inom projektet: Umeå University, ProcessIT Innovations, Biosteam AB, Valutec AB, SCA Obbola AB, SCA Munksund AB, Svampkungen AB, Swedfungi AB, Umeå Energi AB, Hällnäs Handelsträdgård AB, Cathaya Co Sweden AB and Svenska Svampodlar-föreningen

Projektbudget: 8 983 000 SEK  (4 131 000 SEK från nationella strategiska BioInnovation Program som medfinansieras av VINNOVA, Energimyndigheten och FORMAS)


Kontaktinformation

Shaojun Xiong, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
shaojun.xiong@slu.se, 090-786 87 78, 070-583 38 88