EcoReFibre

Senast ändrad: 13 september 2023

Uppskalning av återvinning och cirkulär användning av återvunnet trä i den europeiska träpanelsindustrin

Sammanfattning

Projektet finansieras av Horizon Europe från maj 2022- april 2027 med ett EU-bidrag på 12 miljoner EUR till 20 partners i 7 länder och koordineras av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet utforskar smarta tekniker för att återvinna avfallsträ till träfiberskivor och till nya byggprodukter. Fem mycket lovande pilotprojekt, som involverar ledande paneltillverkare, lanseras för att visa hur en cirkulär ekonomis tillvägagångssätt kopplad till innovativa och digitalt stödda teknologier kommer att säkerställa tillgången på sekundära råvaror. Dessa pilotprojekt inkluderar sortering och utvinning av träfiber och finmaterial och deras omvandling till värdefulla produkter så som träfiberskivor och isoleringsprodukter, spånskivor och biokompositer. Målet med EcoReFibre är att öka andelen tillgängliga träresurser i Europa genom återvinning. Ambitionen är att ersätta upp till 25 % av de nyfibrer som för närvarande används på den europeiska träfiberskivamarknaden. Projektet kommer att visa hur denna uppskalning av cirkulär teknologi kan bli möjlig.

Relaterade sidor: