ÄDELLÖV - Virke och förädling (Slutsåld)

Senast ändrad: 19 april 2024

Trä har i alla tider varit den naturliga råvaran för uppvärmning, hus-konstruktioner och möbler. Under de senaste hundra åren även för papper och förpackningar. Vad de träd vi idag planterar kommer att användas till om 100 år vet ingen, men brukande av skog och tillvaratagande av trä ses alltmer som ett långsiktigt och starkt alternativ till de material som bygger på s.k. ändligaresurser.

ISBN: 91-576-9172-3

Denna bok vänder sig till alla som vill veta mer om trä, speciellt våra ädla lövträslag; alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär (körsbär), lind och lönn. Studenter, företagare och arkitekter samt allmänt skogs- och trä intresserade personer tillhör målgruppen. I boken beskrivs förädlingsprocesser samt de olika träslagens egenskaper och användningsområden. Målsättningen är att förmedla kunskap, visa på möjligheter och att öka intresset för våra ädla lövträslag.

 

Boken är slutsåld.

Fakta:

Boken: Inbunden
IBSN: 91-576-9172-3
Antal sidor: 195
Pris ink moms: 509 kr + frakt
Pris ex moms: 480 kr + frakt

Relaterade sidor: