JilinDemon

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Målet med projektet är att uppföra en demonstrationsanläggning för bioenergikombinat i Jilin i nordöstra Kina.

Anläggningen, som uppförs i samarbete med det svenska företaget BioSteam, ska använda träflis som substrat för odling av matsvamp. När svampen skördats kan substratet (flisen) pelleteras, eldas upp och ge ny värme till bland annat odling och uppvärmning av bostäder och på så vis ersätta koleldning.

För mer information om projektet se de engelska sidorna.


Kontaktinformation

Shaojun Xiong, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
shaojun.xiong@slu.se, 090-786 87 78, 070-583 38 88