Hoppa till huvudinnehåll

Biomassateknologiskt Centrum

BTC är en pilotanläggning för forskning, utveckling, innovation och utbildning inom bearbetning och förbehandling av bioråvara och biprodukter från biobaserade industrier. Vår unika expertis ligger i den industriellt relevanta FoU som vi bedriver genom hela värdekedjan, från råvaror till slutanvändning. Vår vision är att utveckla innovativ teknik för att uppnå större effektivitet i biobaserade industriella processer. Våra infrastrukturella resurser inkluderar sönderdelning, torkning, malning, fraktionering, komprimering (pelletering och brikettering), termisk förbehandling och förbränning i både bänk- och pilotskala. Vi utför provtagning och utför kemisk och fysisk karakterisering internt eller i samarbete med andra. Kontakt: Magnus Rudolfsson (föreståndare), Gunnar Kalén (driftledare). 

Publicerad: 23 november 2022 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…