ArcticHubs

Senast ändrad: 28 september 2020
Map over  22 hubs

Läs mer om projeket på den engelska sidan.

Fakta:

Projekttidtabell: 20-08-01 - 24-07-31 

Finansiär: EU Horizon 2020

Projektkoordinator: LUKE, Finland

Samarbetspartners: 22 partners i elva olika länder i den Artiska regionen, från Kanada till Ryssland.

Projektdeltagare från SLU: WP4 Ledare: Per Sandström SRH, Forest Hub Ledare: Dan Bergström, SBT

Projektbudget: 6 000 000 EUR